Bwidget Source Code
Ticket Change Details
Not logged in
Overview

Artifact ID: e76fec0e0626668a43fbd76ac5493d80f69d6878150811dca4d5af9a164e1c9a
Ticket: a947e33526099a945e0e2541401d7982c177c37b
Translations are missing for new Color Chooser widget textes for Danish, Spanish, French (enhancement), Hungarian, Dutch, Norwegian and Polish
User & Date: anonymous 2018-01-10 05:37:21
Changes

 1. Change icomment to:

  *yourSelectionName: Uw selectie *colorSelectorsName: Selecteren kleuren

  ! "hover" is a tough one - no concise translation

  *hoverHelpName: Houd de muis erboven voor informatie over kleurselectie met: *mouseHelpName: Muis *keyboardHelpName: Toetsenbord

  ! --- dynamic help text for SelectColor dialog. Lines 75 chars max, split by '\n'.

  *mouseHelpTextName: Click or drag the mouse in the Color Selectors to choose a color.\n If the selected color remains black, regardless of what you\n do in the left-hand Color Selector (for hue and saturation), check\n the position of the pointer in the right-hand Color Selector\n(for brightness).\n\n Click one of the "Base colors" to read a value from this palette.\n\n Click one of the "User colors" to read a value from this palette,\n or to write to the palette if the color is blank. If you then\n use the Color Selectors to change the color, your choice will be\n written to this (User) palette color until you select another\n (Base or User) palette color.

  *mouseHelpTextName: Klik of sleep de muis in de kleurselectors om een kleur te kiezen.\nAls de geselecteerde kleur zwart blijft, ongeacht wat je doet in het\nlinkerdeel (tint en verzadiging), controleer de positie van de muispointer\nin het rechterdeel (helderheid).\n\nKlik op een van de basiskleuren om een waarde uit dit palet te lezen.\n\nKlik op een van de basiskleuren om een waarde uit dit palet te lezen of\nom een nieuwe waarde in te voeren als het vakje leeg is. Als je dan de\nkleurselectors gebruikt om de kleur te wijzigen, dan wordt die nieuwe\nkeuze naar het aanpasbare kleurvakje geschreven tot je een andere\nbasiskleur of aanpasbare kleur kiest.

  *keyboardHelpTextName: Klik in het invoerveld links van het deel "Uw selectie".\nTyp de gewenste kleur in volgens het hexadecimale RGB-format.\nDe kleurwaarde is acceptabel als het aantal hexadecimale cijfers een\nveelvoud is van 3. De waarde wordt gekopieerd naar andere delen van de\nkleurselector.\n\nVerlaat het invoerveld door ergens anders te klikken of via "Escape" of\n"Return". Het invoerveld toont dan de kleur in 24-bits RGB-format\n(overigens wordt intern een 48-bits RGB-format gebruikt).\n\nAls het invoerveld niet de focus heeft (geen tekstcursor vertoont), dan\nwerken de "Return"- en "Escape"-toetsen net als de "OK"- en\n"Cancel"-buttons.

  -- Dutch text by Arjen

 2. Change login to "anonymous"
 3. Change mimetype to "text/plain"