Bwidget Source Code
Ticket Change Details
Not logged in
Overview

Artifact ID: 1ca69a95f358e18997a4ee724d293cc9f09f1a5b2653c8e6cf7df3e150464790
Ticket: a947e33526099a945e0e2541401d7982c177c37b
Translations are missing for new Color Chooser widget textes for Danish, Spanish, French (enhancement), Hungarian, Dutch, Norwegian and Polish
User & Date: anonymous 2018-01-10 10:57:56
Changes

 1. Change icomment to:

  I've only lived in Denmark for 24 years, I'm not a native speaker :-) -Ian

  *baseColorsName: Grundfarver *userColorsName: Brugerdefinerede farver

  *yourSelectionName: Dit valg *colorSelectorsName: Farvervælger *hoverHelpName: Hjælp om farvervalg ved: *mouseHelpName: Mus *keyboardHelpName: Tastatur

  ! --- dynamic help text for SelectColor dialog. Lines 75 chars max, split by '\n'.

  *mouseHelpTextName: Klik eller træk musen i farvervælgeren for at vælge en farve.\nHvis den valgte farve altid er sort, uanset værdierne til venstre,\ntjek intensitetsværdien til højere.\n\nKlik en af "grundfarverne" for at aflæse værdierne fra paletten,\neller for at tildele en, hvis farven er sort. Hvis du efterfølgende\nbruger farvevælgeren til at ændre en farver, gemmes ændringen under\nbrugerdefinerede farver indtil en ny paletfarve er valgt.

  *keyboardHelpTextName: Klik i tekstboksen til venstre i "dit valg" området.\n\nIndtast den ønskede farve i hexadecimalt RGB-format.\nVærdien er gyldig når den består af et antal cifre deleligt med 3,\ni så fald opdateres resten af farvervælgeren.\n\nForlad tekstboksen ved at klikke andetsteds, eller ved at taste\n"Escape" eller "Return". Tekstboksen viser efterfølgende farven i\n24-bit RGB-format, dog arbejder farvevælgeren internt med\n48-bit værdier.\n\nNår tekstboksen ikke har fokus fungerer "Return" og "Escape"\ntasterne lige som henholdsvis "OK" og "Annullér".

 2. Change login to "anonymous"
 3. Change mimetype to "text/plain"